Verzekeringen

Heb je een sportongeval tijdens het tennissen dan dient het volgende te gebeuren:

- Papieren aangifte volledig invullen (Zie bijlage Sport_Aangifte). Hier dient zeker op te staan:

  • Naam en adres van het slachtoffer
  • Rekening van het slachtoffer
  • Duidelijke omschrijving van het ongeval
  • Aard van het letsel omschrijven

- Geneeskundig getuigschrift door de dokter laten invullen.

Wanneer beide documenten volledig ingevuld zijn mogen deze bezorgd worden aan Tim Coumans (of aan Arlette bij de kantine).

Tim zal dan de aangifte online doen.

Enkele weken later krijgt het slachtoffer dan een brief van Ethias met daarop de vermelding van de schadenummer. Eventuele kosten kunnen dan rechtstreeks naar Ethias verstuurd worden met vermelding van het schadenummer.

Bij vragen kan je altijd terecht bij Tim Coumans op 0472 33 91 75