Kidsnamiddag kerstmis 2017

FEEST  VAN  DE  JEUGD  OP  NEERPELTSE  TENNISCLUB !

 

De lagere schoolkinderen van Neerpelt werden door de tennisclub uitgenodigd voor een gratis spelnamiddag op vrijdag 29/12/2017.

‘n 100-tal kinderen beleefden in de grote tennishal een dolle namiddag onder goeie begeleiding van een 25-tal clubvrijwilligers. 

Een leuke eerste kennismaking met de tennisclub voor vele nieuwkomers en hun ouders !

Hierbij enkele sfeerfoto’s van de hand van Rik Vander Sanden.

 

Groetjes de vrijwilligers :)